Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy III Wydział Karny

Kontakt:

  • telefon: 22 225-53-92
  • adres www: http://www.warszawa.so.gov.pl/sad-rejonowy-dla-m-st-warszawy.html
  • fax: 22 553-92-00

Lokalizacja:

Opis:

Informacje szczegółowe:

Inne firmy i instytucje: